เครือข่ายของเรา

"การทำงานที่ยืดหยุ่นและเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของเอ็กซ์โพเทนเชี่ยล ทำให้โปรเจของเราที่ประเทศจีนประสบความสำเร็จไปด้วยดี เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าจดจำของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกคน" Marketing Director China, C-BONS

เยี่ยมชมเว็บไซด์ของเราในประเทศอื่น


4/5 Market Square, Marlow, Buckinghamshire SL7 3HH United Kingdom
Tel: 44 (0) 1628 485847 • Fax: 44 (0) 1628 478065
Copyright © 2012 Exploding Potential Ltd. All Rights Reserved
Leo Babic, Programmierer, München