ลูกค้าของเรา

“โปรแกรมของเอ็กซ์โพเทนเชี่ยลเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ พวกเขาให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และเอ็กซ์โพเทนเชี่ยลเป็นหนึ่งในกุญแจความสำเร็จของโปรเจคของเรา” Corporate Marketing Director, NIVEA

บริษัืทที่เอ็กซ์โพเทนเชี่ยลร่วมงานด้วย


4/5 Market Square, Marlow, Buckinghamshire SL7 3HH United Kingdom
Tel: 44 (0) 1628 485847 • Fax: 44 (0) 1628 478065
Copyright © 2012 Exploding Potential Ltd. All Rights Reserved
Leo Babic, Programmierer, München