ติดต่อเรา

"สิ่งที่ทำให้เอ็กซ์โพเทนเชี่ยลโดดเด่นคือ การทำงานแบบการเน้นการปฏิบัติ การเข้าไปมีส่วนร่วม ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ", Global Brands Director, บริษัท Beiersdorf

ที่อยู่บริษัทเอ็กซ์โพเทนเชี่ยล

  

บริษัท เอ็กซ์โพเทนเชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด

ตึกคิวเฮาส์ลุมพินี ชั้น 27

เลขที่ 1 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 

โทรศัพท์: + 66 (0) 2610 3706

แฟกซ์: + 66 (0) 2610 3601

 

XPotential (UK)

4/5 Market Square
Marlow, Buckinghamshire,
SL7 3HH, United Kingdom

Tel: +44 (0) 1628 485 847
Fax: + 44 (0) 1628 478065

 

XPotential (Brasil)

Av. Divino Salvador, 716
Moema – São Paulo - SP
CEP – 04078-012, Brazil

Tel: + 55 (0) 11 5051 9194
Fax: + 55 (0) 11 5054 0421

 

XPotential (ANZ)

P.O Box 237, Hampton
Melbourne
Victoria 3188, Australia

Tel: + 61 (0) 404 098 892


4/5 Market Square, Marlow, Buckinghamshire SL7 3HH United Kingdom
Tel: 44 (0) 1628 485847 • Fax: 44 (0) 1628 478065
Copyright © 2012 Exploding Potential Ltd. All Rights Reserved
Leo Babic, Programmierer, München